Hoş geldiniz

Psikolojik destek ve danışmanlık

Bireysel psikolojik destek ve danışmanlık

Psikolojik danışma, problemi olan bir "danışan” ile "danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir. İlerleme sağlamak için yeni yöntemler deneyecek ama çözümü imkansız sorunlarınız varsa  bunlar ile sağlıklı yaşamayı da öğreneceksiniz.

Hangi durumlarda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulabilir?

  • Tıbbi bir rahatsızlık olmamasına rağmen, kendini yorgun, çaresiz ve yanlız hissetmek,
  • Eskiden keyif alınan faaliyetlerden keyif alamayıp, yaşama ilişkin olumsuz düşüncelere ve hatta intihar düşüncelerine sahip olmak,
  • Günlük işleri yaparken, sorumlulukları yerine getirirken yaşanan isteksizlik, odaklanma zorluğu, güçsüzlük hissi,
  • Endişe, korku ya da isteksizliğe bağlı olarak sosyal çevreden, kalabalık ortamlardan ya da kişilerden uzak durmak,
  • Zaman zaman beklenmedik hızlı kalp atışı, nefes darlığı nöbetleri geçirmek, bayılma ya da kalp krizi geçirme kaygısı duymak veya çok sık olarak yakınlarını kaybetme kaygısı taşımak,
  • Yoğun el yıkama, temizlik, kontrol etme gibi takıntılara sahip olmak,
  • Travma yaratan bir olay sonrasında sık sık geriye dönüşler ve kabuslar yaşamak, aşırı tetikte ve aşırı ürkme halinde olmak,
  • Terkediliş sorunları yaşamak, dengesiz ve yıpratıcı ilişkiler içinde olmak, kendini boşlukta hissetmek.

Aile ve Çift Danışmanlığı

Amacımız, ailenin ya da çiftlerin yaşadığı sorunların çözümünün yanısıra, bireylere birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlayacak yeni beceriler kazandırmaktır
Aile ve çift danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Aile sisteminin içindeki herhangi bir sorun (bireysel de olsa) tüm sistemi etkiler. Danışmanlık aileyi ya da çiftleri oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur.
Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunların yanısıra, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda da aile bireylerine destek verilir. Danışmanlık çiftler arası değişim ve gelişimi sağlamak adına bireylerin ilişki süreçlerinin çalışıldığı bir psikoterapi yöntemidir. Çift çalışmasına aynı zamanda başvuran kişilerin bireysel problemlerine de ışık tutan, bireyin sorunlarını ve bunların ilişki dinamiğine etkisini anlamasına yardımcı olan bir süreçtir.

Bir beraberlik için sevgi yeter mi?

Sevgi iki insanın arasında yaşanan derin bir bağlantı, çiftlerin kendilerini güvencede hissettigi bir bağdır. Destek görmek, anlaşılmak, dikkate alınmakla gelişir ve güçlenir. Bazen sevgi mevcut olsa da eş olarak birlikte yaşamak mümkün olmayabilir. İnsanın kendisi zamanla değişebilir veya eşi ilerleyen yıllarda yeni alışkanlıklar kazanabilir. Dışarıdan aile içine yansıyan bir olay da büyük krizler yaratıp, çifleri çok derinden etkileyebilir.
Böyle durumlarda kendimizi bir çıkmaz sokakta hissederiz. Bazı çözümleri deneriz ama yeterli olmaz. Yaşananlar tekrarlanırsa ilişkimize zarar vermeye başlar, aramızdaki sevginin  bittiğini düşünmeye başlarız, ayrılma düşünceleri ortaya çıkar.
Çift danışmanlığı ilişkilerin düzelmesine, yenilenmesine veya çiftlerin yollarına birlikte devam edip etmemeye karar vermelerine, istemiyorlarsa adaletli bir şekilde ayrılma yollarını bulmalarına yardımcı olur. Ayrılma kararı almış olan eşler de, özellikle çocukları varsa nasıl sağlıklı ayrılabilecekleri sorusuna cevap bulabilmek için bize başvurabilirler.

Sekreterlerimiz Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Randevu almak ya da bilgi edinmek için yapılan telefon görüşmeleri sadece bu iki dilde mümkündür.
http://www.eheberatung-karlsruhe.de/kontakt internet adresi üzerinden isteklerinizi Türkçe yazarak da bize yollayabilirsiniz.